โปรโมชั่นโรงแรมที่พักในฮ่องกง
ชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ

เกี่ยวกับฮ่องกง


ทำความรู้จักกับ ฮ่องกงให้มากขึ้นอีกซะหน่อย

คำว่าฮ่องกงแปลว่าท่าหอม เพราะว่าในอดีตฮ่องกงเป็นท่าเรือสำหรับขายไม้หอม

ฮ่องกง เป็น เขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เนื่องจากฮ่องกงมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบให้นักท่องเที่ยวได้เดินทาง ไปสัมผัส เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนสนุก แหล่งช๊อปปิ้ง และ แหล่งกินของอร่อยๆ มากมายทั่วทั้งเกาะ

เราสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวฮ่องกงได้ตลอดทั้ง ปี เพราะว่าอยู่ไม่ไกล เดินทางไป-กลับสะดวก มีสายการบินหลายสายให้เลือกใช้บริการ อุณหภูมิที่ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป และที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวแต่ละครั้งไม่สูงจนเกินไปนัก (ถ้าไม่ช๊อปกระจาย)
ฮ่องกง มีพื้นที่รวม 1,096.63 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง (80.30 ตร.กม.) เกาลูน (46.71 ตร.กม.) เขตดินแดนใหม่ (New Territories) และเกาะอื่น ๆ (969.62 ตร.กม.) หรือขนาดประมาณ 1 ใน 6 ของพื้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้

ลักษณะ ทางภูมิศาสตร์ ของเกาะฮ่องกง เกาลูนและเขตดินแดนใหม่ จะเป็นแนวเขาทอดตัวยาวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ทิศใต้ เป็นแนวเขาที่ต่อเนื่องมาจากมณฑลฝูเจี้ยนและกว่างตงที่อยู่ทางตอนใต้ของจีน แต่เนื่องจากเขตเทือกเขาแต่ครั้งโบราณนั้น ปัจจุบันจมอยู่ใต้น้ำ จึงเกิดเป็นทัศนียภาพเกาะแก่งเล็ก ๆ ที่มีลักษณะลาดชันผุดโพล่ขึ้นมากมาย

ฮ่องกง มีจำนวนประชากรกว่า 6.99 ล้านคน ในปี 2549 ความหนาแน่นของประชากร 6,300 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนมากป็นชาวจีน มีร้อยละ 3 เป็นชาวต่างชาติ อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอเมริกัน ฯลฯ ภาษากวางตุ้งซึ่งเป็นภาษาถิ่นที่มีการพูดตั้งแต่มณฑลกวางตุ้งของจีนเรื่อยมา จนถึงฮ่องกงได้กลายมาเป็นภาษาราชการของฮ่องกง ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นของภาษาของเจ้าอาณานิคมก็ยังคงเป็นภาษาราชการร่วมซึ่งถูก ใช้พูดมากกว่า 38 เปอร์เซ็นของประชากร ก็เป็นภาษาที่ใช้แพร่หลาย ส่วนภาษาจีนท้องถิ่นอื่นเช่นแต้จิ๋ว หรือจีนแคะฯลฯ ก็มีไม่น้อยเช่นกัน และตั้งแต่ฮ่องกงกลับสู่ใต้การปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่ การใช้ภาษาจีนกลางในการติดต่อก็เริ่มเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเข้ามาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่และการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ถึงแม้ว่าการใช้อักษรจีนนั้นยังนิยมใช้อักษรจีนตัวเต็มอยู่ก็ตาม นอกจากนั้นทางรัฐบาลฮ่องกงได้มีโครงการ "สองแบบอักษร สามภาษา" เพื่อสนับสนุนให้ชาวฮ่องกงใช้ภาษาทั้ง 3 ภาษาร่วมกัน คือภาษากวางตุ้ง จีนกลาง และอังกฤษ ประชากรส่วนใหญ่กว่า 74% นับถือศาสนาพุทธแบบมหายาน และ อีก 10% นับถือศาสนาคริสต์

 ฮ่องกง แต่เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) และ พ.ศ. 2403 (ค.ศ. 1860) ตามลำดับ ต่อมาภายหลัง ในปี พ.ศ. 2441 (ค.ศ. 1898) อังกฤษได้ทำสัญญา ‘เช่าซื้อ’ พื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่น เกือบสิบเท่า.เวลาในฮ่องกง


ติดตามข่าวสารข้อมูลท่องเที่ยว